Drankenlijst Kring Heilig Hart, Bij Kelly en Chico